EARTHCARE EURASI TARIM.TURIZM.SANA. VE TİC.A.Ş

 HALİ HAZIRDA U.S.A 'DE BİRÇOK BÖLGEDE DEVLET DESTEKLİ DIABET TEDAVISI YAPAN DIABETES RELIEF TEDAVI EKIPMAN PERSONEL VE TÜM TELİFLERİNİ DÜNYA GELENİNDE 40 ÜLKEDE ÜSTLENMİŞ BULUNMAKTAYIZ.ŞİRKET BÜNYESİNDEKİ KLİNİKLERDE VE ANLAŞMALI KLİNİK,HASTANE TEDAVİ MERKEZLERİNDE TEDAVİ HİZMETLERİ VERİLMEKTEDİR.DİSTRÜBÜTÖRLÜĞÜZ BÜNYESİNDE BULUNAN ÜLKELERDE VE TÜRKİYE İLLERİNDE ÇÖZÜM ORTAKLIĞI VEYA TALEPLERİNİZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

9 ÜLKE'DE 14 NOKTA'DA HİZMET VERİYORUZ

 
 

ABD’de üç yetişkinden biri

Diabetik/pre-diabetik

TÜRKİYE’de yedi yetişkinden biri

Diabetik/pre-diabetik

 

 • 1.Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirilmesi ve uygulanması

 • 2.Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak

 • 3.Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak

 • 4.Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisinin geliştirilmesi, tip 2 diyabet ve obezitenin önlenmesi

 • 5.Diyabetin ve diyabet programı’nın etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi

 

 • T.C. Sağlık Bakanlığı,

 • Türkiye’de sayısı 7 milyon 43 bine ulaşan diyabet hastası için 2015-2020 Eylem Planı hazırladı.

 • ( Türkiye’de kayıtlı diyabetli sayısının 10 milyon civarında olduğu biliniyor.)

 • Türkiye’de her yıl 60 bine yakın ölümün yaşandığı diyabeti önlemek için önemli projeler hayata geçirilecek.

 

 • 2035 yılı tahminlerine göre Türkiye’nin, diyabetli nüfus itibarı ile diyabetin dünyada en yüksek olacağı ve ilk 10 ülke arasına gireceği bilgisi verildi.

 • Türkiye’de 20-79 yaş arası 7 milyon 43 bin 290 vaka bulunuyor. Diyabete bağlı ölümler ise 59 bin 786 olarak kayıtlara geçiyor.Kişi başı ortalama diyabet harcaması 866 dolar olarak belirleniyor. Yaş gruplarına göre de en büyük grubu yüzde 52ile 46-54 yaş arası hasta grubu oluşturuyor.

 

Diyabet tek başına Türkiye’deki sağlık giderlerinin %23’inden sorumlu

 • Türkiye genelinde yaygınlığı hızla artmaya devam eden diyabet sağlık giderlerinin de çok önemli bir bölümünü tek başına tüketiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, diyabet sağlık harcamalarının dörtte birinden sorumlu.SGK’nın yeni açıkladığı bilgilere göre, diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonlar sağlık harcamalarının %23’lük bölümünü kapsıyor. Öte yandanMEDULA sisteminden sağlanan bilgiler Türkiye’de diyabetli hasta sayısının bir önceki yıla göre her yıl ortalama olarak %17 arttığı saptandı.

 

Türkiye’de diyabet sıklığı 2008’de % 3,5 iken 2012 yılında yüzde 76’lık bir artışla % 6,9’a yükselmiştir.

Harcamaların yüzde 73,5’ini komplikasyonlar oluşturuyor.

Diyabet tedavisinde devlete en büyük maliyet %32.6 ile kalp hastalıklarından geliyor.

Diyabet Görülme Sıklığında TÜRKİYE; AVRUPA’da 2./DÜNYA’da 6.

 

      TEDAVİ ARALIĞI

 • Hastalar, başlangıçta üst üste iki hafta ikişer gün, daha sonra haftada bir kez olmak üzere klinikte 3saat tedavi edilir. Değerlendirme sonrası uygulamaya iki ya da üç haftada bir devam edilir.

 • Hastalar, yeniden oluşan sağlıklı yaşamlarıyla, artan enerjileriyle, düzelen psikolojileriyle, diyabetin komplikasyonlarını durduran gerçekçi beklentilerle mutlu ve huzurlu olur geleceğe güvenle bakarlar.

          

UYGULAMA:

 • Tedavi boyunca oral olarak glikoz verilir. Damar içi insülinler , « programlı aşılama cihazı » ile enjekte edilir.

 • Hasta tedavi alanında kalır ve okuma, televizyon izleme, yazı yazma, hesap yapma, telefon etme ve benzeri pasif hareketlere devam edebilir.

 • 12 hafta boyunca haftada 1 kez uygulama yapılması, hücre yenilenmesi ve metabolizmanın düzenli çalışması için doğru ve gerekli yaklaşımdır.

TEDAVİ EVRELERİ

 • Tedavinin uygulandığı süreçte, hastaya yatar koltukta, hareket kısıtlaması

       olmadan 3 saat içinde üç uygulama gerçekleştirilir.

 • DAHİLİYE / ENDOKRİN UZMANI

 • YENİ HASTA DANIŞMA FORMU

 • AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

 • AŞAMALI İNFÜZYON TEDAVİSİ –İŞLEM AKIMI KONTROL LİSTESİ

 • İNSÜLİN KONSANTRASYON ARALIKLARI

 • TEDAVİ İÇİN GLİKOZ DOZAJI ( Glikoz Başlangıç Dozajları –

       Glikoz Devam Dozajları )

 • BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA HASTA TAKİP FORMU

 • AŞAMALI HASTA TAKİP FORMU

 • İNFÜZYON RİTMİ

 • TEDAVİ UYGULAMASI

 • Uygulama Öncesi Hastadan İstenecek Laboratuvar Testleri

 • . HbA1c. Total Kolesterol

 • . Açlık Kan Şekeri . Total Lipid

 • . İnsülin . Trigliserid

 • . Albumin . LDL Kolesterol

 • . C –Peptid ( açlık ). HDL Kolesterol

 • . Homa ır ındeksi . Magnezyum

 • . TİT . Hemogram

UYGULAMA KRİTERLERİ

 • Bir Uygulama Kliniği 6 –8 sandalye ile oluşturulabilir.

 • Her uygulama sandalyesi çift vardiyalı kullanılabilir.

 • SGK geri ödemesi için çalışmalar yapılmaktadır.

 • Tedavi en iyi şekilde, bu konuda özel eğitim almış hemşireler tarafından uygulanır. Tedavi süresince doktorun orada bulunmasına gerek yoktur. Doktor, tedavi öncesi değerlendirme, uygun görülen düzenli günlük –haftalık kontroller ve gerekli diğer işlemler için hastayla iletişime geçer.

 

 • Tedavi tamamiyle güvenli olduğu için, ek tıbbi personel ya da klinik gereksinimi yoktur.

 • Günümüzde, karbonhidrat metabolizmasını normalleştiren ve diyabetin asıl problemine odaklanan başka bir teknoloji yoktur. Kök hücreleri bunu yapamaz ve başka hiçbir teknoloji vücudun kendini iyileştirmesini sağlayamaz.

 • Tedavi başladıktan 4 –6 ay sonra, tedavi rejiminin nasıl

 • olacağı değerlendirilir ve belirlenen dozlar uygulanır.

Uygulamaya Alınacak Hastalar

  • Tip I ve Tip II Diyabet Hastaları,

  • Prediyabetikler,

  • Nöropati,

  • Retinopati,

  • Nefropati,

  • Bozulmuşciltbütünlüğü(yavaşyaraiyileşmesi),

  • Erektildisfonksiyon,

  • Hipertansiyon,

  • Hiperlipidemi,

  • Obezite.

TEDAVİ SONUÇLARI

 • Tedavinin, diyabetin ana komplikasyonları başta olmak üzere, böbrek hastalıkları, kalp damar hastalıkları, retinopati, hipertansiyon, nöropati,enerji azlığı, uyku bozukluğu, lipido eksikliği dahil diğer diyabetik problemler için etkili olduğu bağımsız klinik laboratuvarlarda kanıtlanmıştır.

 

 • ASIL PROBLEM:

 • Vücut dokuları için yakıt olarak kullanılan glukozun yetersizliği ve

 • Buna bağlı olarak lipid kullanımının artışıdır.

 • DİYABET HASTALARI, karbonhidratları metabolize etmede başarısız olurlar ve böylece hücresel enerji potansiyelinin % 30’ unu kaybederler.

 

 • Uygulama sonrası vücutları karbonhidrat yakabileceği için karbonhidrat metabolize edebilir ve daha normal besinler tüketebilirler.

 • Tüm uzun dönemli ÇALIŞMALAR, diyabetin komplikasyonlarında, önemli ölçüde iyileşme, durulma, gerileme ve tersine çevirme gibi evrelerin yaşandığını göstermiştir.

 • Hastalarda inanılmaz düzeyde sağlık ve enerji duygusu oluşur. Kendilerini normal ya da fiziksel olarak zinde hissederler. Tedavi uygulanan hastalar sıklıkla, tedavi olmadan önce aslında kendilerini ne kadar kötü hissettiklerinigündeme getirirler.

 

HASTALARDA GÖRÜLEN İYİLEŞME

 • Hastaların % 74 ‘ de iyileşme görüldü.

 • %24’de hastalığın ilerlemesi yavaşlatıldı.

 • % 63’de HbA1C değerinin düştüğü görüldü.

 • % 95’nin nöropatisinin gerilediği görüldü.

 • % 41’nin ilaçlarında azalma görüldü.

 • •Data from the Schull İnstitute –İnsülin İnfusion Therapy on Diabetic Complications,

 • •( Oct 27, 2015 )

 

 • HbA1C 1 ml düştüğünde komplikasyonlar % 40 azalıyor.

 • 20 yıldır insülin kullananlar uygulama sonrası ilaçlarını % 55 azaltabiliyorlar.

 • Uygulama sonrası bazı hastalar ( özellikle son 1 –2 yıl içinde insülintedavisine başlayanlar ) insülindozunu % 80 azaltabiliyorlar.

 • Hastaların kullandıkları insülinin dozunu azaltmaları 4. ve 6. haftada gerçekleşiyor.

 

 • Hastalar tansiyon ilaçlarını tama yakın

 • kesebiliyorlar.

 • Uygulamanın 2. seansı sonrası ilk düzelenler;

 • Enerji artışı,

 • Uykudüzeninde düzelme,

 • Uyku kalitesinde artma.

 • Uygulama sonrası nöropatideciddi gerileme 6. haftada başlıyor, 3. ayda çok belirgin hale geliyor.

Kontrendikasyonlar;

 • Hamileler,

 • Hamilekalmayı planlayanlar,

 • Düzensizdiyalizhastaları

 • Yatalakhastalar ve hareket edemeyen hastalar

 

Houston Westside, Texas

11511 Katy Freeway Suite 100 Houston, TX 77079 United States281-600-5000281-215-5008
EmailDirectionsMonday–Friday 8 a.m.–5:30 p.m.

The Woodlands, Texas

17434 Red Oak, Suite D, Houston TX 77090 Suite D Houston, TX 77090 United

States281-600-5000281-215-5008
EmailDirectionsMonday–Friday 8 a.m.–5:30 p.m.

Layton, Utah

2086 North 1700 West Suite D Layton, Utah 84041385-515-4100385-351-1150
EmailDirections

Pristina, Kosovo

Pristina Kosovo

Beirut, Lebanon

Beirut Lebanon

Khartoum, Sudan

Khartoum Sudan

Riyadh, Saudi Arabia

Riyadh Saudi Arabia

 

FDA RAPORU

FDA CERT

 

EARTHCARE EURASIA DIABETES RELIEF OLARAK TEDAVİ ETTİĞİMİZ 3000 ÜZERİNDEKİ TÜRK HASTALARIMIZIN TEDAVİ SONRASI YAZILI BEYANLARINI VE GÖRSEL GELİŞİMLERİNİ HASTA MAHREMİYETİ GEREĞİ PAYLAŞMIYORUZ.KULLANILAN GÖRSELLER TAMAMEN KİŞİLERİN ONAYI ALINARAK YAYINLANMAKTADIR.

 

DR.AOKI

ADRI ANON PROFIT ORGANIZATION

MED CRAVE GROUP

AMERICAN

HEART ASSOCİATİON

AMERICAN

HEART ASSOCİATİON

 

THE EVOLUTION OF DIABETES HEALTHCARE IS HERE!!! Revolutionary Approach - Superior Clinical Outcomes Diabetes Relief is an Advanced Diabetes Healthcare Center that treats patients through a combination of cutting-edge and traditional medicine. Cutting-Edge Medicine • Individualized, patent-pending physician directed metabolic restoration 

HE EVOLUTION OF DIABETES HEALTHCARE IS HERE!!! Hunter Carr, Co-founder and Director, reveals why he is passionate about getting our treatment out to diabetic patients. Bringing Science and technology together is, finally, getting to the root problem of diabetes.

HE EVOLUTION OF DIABETES HEALTHCARE IS HERE!!! Hunter Carr, Co-founder and Director, reveals why he is passionate about getting our treatment out to diabetic patients. Bringing Science and technology together is, finally, getting to the root problem of diabetes.

THE EVOLUTION OF DIABETES HEALTHCARE IS HERE!!! Revolutionary Approach - Superior Clinical Outcomes - Call (866) 589-8639 or visit Diabetes Relief is an Advanced Diabetes Healthcare Center that treats patients through a combination of cutting-edge and traditional medicine. Cutting-Edge Medicine • Individualized, patent-pending physician directed metabolic restoration program • Proprietary metabolic-reconditioning supplement Traditional Medicine 

THE EVOLUTION OF DIABETES HEALTHCARE IS HERE!!! Revolutionary Approach - Superior Clinical Outcomes Diabetes Relief is an Advanced Diabetes Healthcare Center that treats patients through a combination of cutting-edge and traditional medicine. Cutting-Edge Medicine • Individualized, patent-pending physician directed metabolic restoration program • Proprietary metabolic-reconditioning supplement Traditional Medicine • Evaluation by specialized practitioners • Individualized counseling to promote lifestyle changes

THE EVOLUTION OF DIABETES HEALTHCARE IS HERE!!! Revolutionary Approach - Superior Clinical Outcomes Diabetes Relief is an Advanced Diabetes Healthcare Center that treats patients through a combination of cutting-edge and traditional medicine. Cutting-Edge Medicine • Individualized, patent-pending physician directed metabolic restoration program • Proprietary metabolic-

efore starting treatment with Diabetes Relief, Joshua Guzman faced kidney failure, vision loss, and several other complications caused by his type 1 diabetes. Watch as he shares his story of how Diabetes Relief helped him get his life back.

THE EVOLUTION OF DIABETES HEALTHCARE IS HERE!!! Revolutionary Approach - Superior Clinical Outcomes Diabetes Relief is an Advanced Diabetes Healthcare Center that treats patients through a combination of cutting-edge and traditional medicine. Cutting-Edge Medicine • 

Meet Brandy Messerly, Facility Administrator at DR in Layton