HERBALIZER  

 
 

HERBALIZER  

HERBALIZER KANATLI YEM PREMİKSİ BİLGİLENDİRME,AVANTAJLARI VE NEDEN KULLANMALIYIZ.

Başarılı bir hayvansal üretim için hayvan besleme anahtar bir rol üstlenmektedir. Hayvanların ihtiyaçlarına göre beslenmesi ile hayvanlarda yemden yararlanma arttırılarak ekonomik kazancın artması sağlanır. Başarılı bir hayvansal üretim için hayvan besleme anahtar bir rol üstlenmektedir. Hayvanların ihtiyaçlarına göre beslenmesi ile hayvanlarda yemden yararlanma arttırılarak ekonomik kazancın artması sağlanır.

kanatlı grubu hayvan beslemede başarı; besleme prensipleri, hayvanın ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde sağlanması, hayvanın sağlığı ve kaba yem kaynaklarının yeterli düzeyde sağlanmasına bağlıdır. Eğer besin maddesi ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılanmazsa iyi bir gelişme, üreme, yumurta ve et üretimi olmaz ve sonuç olarak verimsizlik gerçekleşir. Yüksek verim beklenen kanatlı grubu  hayvanların ihtiyaç duydukları besin maddesi gereksinmeleri de yüksektir. Bu besin maddelerinin birbirleri arasındaki ilişkileri ve dengelerinin sadece fabrika yemi ve tek bir kaba yem kaynağı ile sağlanmasının olanaksız olduğu, sadece besin madde gereksinmesini karşılamanın yeterli olmadığı, bunların birbirleri arasındaki oran veya dengelerin de mutlaka irdelenmesi gerektiği bilinmektedir.

kanatlı grubu hayvanların yumurta ve et  verimlerinde gözlenen artış doğru besleme prensiplerinin uygulanması, yem ve yem teknolojisindeki gelişmeler, yem katkı maddeleri sektörünün pozitif yönde gelişmesi ile de yakından ilişkilidir. kanatlı grubu hayvancılıkta temel besin madde gereksinimleri yanında yeme katıldıklarında yemden yararlanmayı iyileştiren, hayvanların verimlerini arttırmak suretiyle ekonomik yarar sağlayan maddelere yem katkı maddeleri denir. Yem katkıları ilaç olarak kullanılamazlar. Yem katkı maddelerinin etkilerini görebilmek için devamlı, uygun aralıklarla ve uygun miktarlarda kullanılması gerekir.

kanatlı grubu beslemede katkı maddesi olarak tanımlanan besin maddeleri içerisinde önemli bir yere sahip olan vitaminler ve mineraller, genellikle toplam yem karmalarına karıştırılarak hayvanlara verilmektedir. Vitamin ve minerallerin kanatlı  hayvanların beslenmesindeki önemi bilinmektedir. Sağlık, iklim koşulları, barınak yapısı, yaş, verim ve fizyolojik durumuna bağlı olarak kanatlı  hayvanların vitamin ve mineral gereksinimleri değişebilmektedir. Mineral maddeler vücutta sentezlenemedikleri için dışarıdan alınmaları zorunludur. Hayvan vücudundaki yoğunluğuna göre makro ve mikro olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir kg yağsız vücut ağırlığında 50 mg üstünde olan minerallere makro, altında olanlara mikro mineral denir. kanatlı hayvanların makro mineraller yani sodyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineral madde ihtiyaçları rasyonda çeşitli hammaddelerin kullanımı ile karşılanırken, mikro mineral ve vitaminlere duyulan ihtiyaçlar katkı maddeleri ve premikslerin yeme ilave edilmesiyle karşılanabilmektedir. Örneğin, yüksek verimli tavuklarda  doğum öncesi kan kalsiyum düzeyinin düşmesi ile hipokalsemi oluşmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde, doğum sonrası son atılamaması, üreme organlarının normal yapısına dönmemesi, bir sonraki gebelik için uygun ortam oluşması için gereken sürede uzama ve abomasumun kayma riski çok yüksektir.

Kobalt yetersizliğinde hayvan kontrolünü kaybeder, zayıflar ve anemi görülür. Çinko ise, büyüme, civciv gelişimi ve döl verimi için gereklidir. Rasyondaki fazla kalsiyum, çinko emilimini düşürür. Çinko yetersizliğinde canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı düşer, dermatitis şekillenir.  Selenyum, Vit. E ile birlikte hücrelerde koruyucu ve bağışıklık sistemini onarıcı görevi vardır.  kanatlı  hayvanlarının yemleri ile birlikte dışarıdan almaları gereken bir diğer besin madde grubu da vitaminlerdir. Vitamin gereksinmelerinin karşılanması amacıyla vitamin premiksleri kullanılmaktadır. Vitamin A, kemik oluşumu, görme ve büyüme için gereklidir. Eksikliğinde, gece körlüğü, organların hasar görmesi, ineklerde gebelik süresinin kısalması ve buna bağlı zayıf buzağı doğumları ve buzağılarda körlük şekillenir. Vitamin D ise, vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasının düzenlenmesi için gereklidir.  Çok önemli bir vitamin olan Vitamin E, yaşlanmayı geciktirir, hücreleri oksidasyondan korur. 

Probiyotikler özellikle sindirim bozuklukları durumlarında kullanılan katkı maddeleridir. Probiyotik kullanımında ana hedef yeterli miktarda canlı, doğru mikroorganizmanın sindirim sisteminde doğru yerde olmasını sağlamaktır.

EARTHCARE  HERBALIZER KANATLI YEM PREMİKSİ

  • Yumurta verimini artırır ve kabuk kalitesini iyileştirir.

  • Yumurta kalitesini iyileştirir.

  • Barsak florasını optimize eder ve bağışıklık sistemini iyileştirir.

  • Yem değerlendirmeyi iyileştirir.

  • Dışkı kaynaklı amonyağı büyük ölçüde azaltır.

  • Canlı ağırlık artışını ve et kalitesini optimize eder.

  • Ölüm oranını büyük ölçüde azaltır.

  • Antibiyotik içermez.

 

HERBALIZER KANATLI YEM  PREMİKSİ RESMİ UZMAN ARAŞTIRMALARI VE KANITLANMIŞ VERİ DÖKÜMANLARINA AŞŞADAKİ EKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

HERBALIZER KANATLI YEM PREMİKSİ ARAŞTIRMALAR,DENEMELER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ASSOC.DR.ALİ AYGÜN

FACULTY OF AGRİCULTURE

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

 

İÇERİK ANALİZ RAPORUNU PDF FORMATINDA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN EKİ AÇINIZ.

HERBALIZER KANATLI YEM PREMİKSİ İÇERİK ANALİZ RAPORLARI 
 
HERBALIZER KANATLI YEM PREMİKSİ KULLANMA KLAVUZU
 
ÜRETİM TESİSİMİZDEN GÖRÜNTÜLER
 

İSO 9001 

SERTİFİKA

İSO 9001 

CERTİFİCATE

HERBALIZER KANATLI YEM PREMİKSİ RESMİ EVRAK VE SERTİFİKALARI AŞAĞIDAKİ EKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU(MSDS)TR

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

MUAYNE ANALİZ RAPORU

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

İŞLETME KAYIT BELGESİ

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

TESCİL BELGESİ

SAFETY DATA SHEET (MSDS)

 
HERBALIZER KANATLI YEM PREMİKSİ KULLANILAN HAYVANLARDA ÖNCESİ VE SONRASI DENEMELERİ