Earthcare Eurasia, Türk-Amerikan ortaklığı ile “Sizi ve Dünyamızı önemsiyoruz” misyonuyla kurulmuş  olup, hem  tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir ve çevre dostu üretim yapmakta, hem de sağlık sektöründe en son teknolojiler ile uluslararası kalite standartlarında hizmetler vermektedir.

Misyonumuz, etik  ilkeler ışığında çevre, bitki hayvan ve insanımızın sağlığına ve  mutluluğuna hizmet edecek nitelikli, güvenilir ve bilimsel hizmetler sunmak,  ilgili sektörlerde öncü uygulamalarla fark yaratarak bir dünya markası olmaktır.

Vizyonumuz, üstlendiğimiz görevimizi, toplam kalite ilkelerine uygun, en gelişmiş standartlarda yerine getirmeye devam ederek, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını koruyarak sektörde etkili ve güvenilir bir marka olmak, Türkiye’ye model oluşturmak ve dünyada referans gösterilen kurumlardan biri olmaktır.

Kalite Politikamız:

“Sizi ve Dünyamızı önemsiyoruz” misyonuyla; ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanmasını kendimize hedef olarak belirledik.Bu doğrultuda;

  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemeyi, çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmayı,

  • Paydaşlarımızla birlikte sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek, sürdürebilirliği sağlayacak şekilde üretimi gerçekleştirmeyi,

  • Süreçlerimizin performansını ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

  • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı işbirliği sağlamayı ve sürdürmeyi,

  • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal ve uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip uygulanmasını sağlamayı,taahhüt ederiz.